Vunk ja Partnerlus.

Pikemalt nüüd ka meie uuest üleskutsest, kuhu erinevalt eelmistest aastatest ootame juba töötava äriideega start-uppe. Meie ülimaks eesmärgiks on luua partnerlusi, et ühiselt innovaatilisi ideid edasi arendada ja pakkuda kliendile uut väärtust.

Kaks aastat tagasi tuli VUNK turule kui start-up idee, mis vajas valideerimist, arendamist ning oma koha leidmist turul. See on olnud järsu õppimiskõveraga kogemus. Oleme töötanud koos inspireerivate idufirmade asutajatega, partneritega, mentoritega ja saanud õpitut sageli rakendada ka enda maja sees.

Tänaste VUNKi kiirendist läbi käinud start-uppide valuation ulatub 9,5 miljoni euroni. Nende tegutsemine ja kasvamine on andnud hea sissevaate start-up-maastikule ning joonistanud välja ka meie kui suurettevõtte kitsaskohti ja võimalusi koostöö vaates. Selle kogemuse pealt oleme valmis astuma järgmise sammu ja sestap muutsimegi sel aastal pisut ka VUNKi kontseptsiooni, et leida veelgi paremaid ja tugevamaid tiime, kellega koos äri edendada.

VUNKi põhiidee - leida uusi ägedaid ja elujõulisi äriideid - on endiselt alles, kuid sel aastal ei keskendu me idu-ideede otsimisele, vaid soovime leida juba heade innovaatiliste ideedega koostööpartnereid, kellele pakkuda oma tuge ning kellega koos äri ja kliendipakkumist edasi arendada.

SEL POOLAASTAL OTSIME PARTNEREID KOLMES VALDKONNAS

  • IoT (targad linnad ja B2B digitaliseerimine);
  • wellness (suurandmete ning tarkandmete kasutus);
  • e-kaubandus ja kliendi online-teekonnad.


Osalema ootame tiime, kes on loonud vähemalt kahe asutajaliikmega ettevõtte (startupi), kel on olemas töötav äriidee (product-market fit) ja kes otsivad kasvuvõimalusi.

VUNKIMINE KESTAB KOLMES VOORUS

Taotlusvoor kuni 29.05 
Huvi korral anna oma startup üles läbi f6s-i. Võtame taotlejaga ühendust ning selgitame välja ühised koostöövõimalused ja jätkutegevused.

Selekteerimisnädal > 05.06 - 09.06
Pärast taotlusvooru valitakse välja potentsiaalikad tiimid, kelle kutsume nädalasele workshopile erinevate huvitatud osapooltega. Nädala jooksul koostatakse edasine tegevuskava ning pannakse paika raamistik, kuidas ühiste toodete või teenustega turule tulla.

Koostöökokkulepped > 15.06
Loodame alustada koostööd vähemalt 3 tiimiga. Jätkame eelnevate kokkulepete alusel tööd, et lansseerida turule uus või kliendile lisaväärtust loov pakkumine.

MIDA ME PAKUME?

  • Partnerlust. Start-upile, kellega sõlmime kokkuleppe edasiseks koostööks, määratakse konkreetne majasisene stakeholder (projektijuht). Eesmärk on saada pakkumine turule võimalikult lühikese ajaga. Lisaks pakume edasist tuge organisatsiooni erinevate üksuste poolt.
  • Meie kliendikogemust. Jagame kliendisuhtluse teadmisi ja kompetentsi. Kui leiame koostöömudeli, saame pakkuda ühiselt väärtust ka Telia klientidele.
  • Mentorlust. Pakume oma ala parimate ekspertide nõu paljudes erinevates valdkondades.
  • Inkubatsiooni. Tiimid, kellega edasi läheme, saavad huvi korral tulla töötama meie uude VUNK hubi.
  • Rahastust. Võitjad, kellega otsustame koostööd alustada, saavad auhinnaks 5000 eurot.
  • Integratsiooni. Pakume Telia infrastruktuuri teenuseid (API liidestusi, nt arveldamist).

Tackling SmartCities and Digitalization

IoT for Telia has become the cornerstone for innovation. It is now time transform it into a more concrete framework, where there are more opportunities for partnerships. At VUNK, we look for companies offering state-of-the-art IoT services, are intelligently tackling SmartCity problems and offering value to their SME and B2B clients.
Read more »

Empowering wellness

Technology today allows us to track our activities, sleeping hours, nutrition intake, as well as, monitoring of other vital attributes. But data without context and knowledge is worthless. The question is, how can we use this personally or collectively generated data to achieve greater good?
Read more »

The Ultimate Accelerator Pivot To Collaboration Framework

Helping start-up and business entrepreneurs in the last two years, Vunk has become the most sought-after entry point to telecom sector for innovative B2B and B2C start-ups in the region. Vunk was launched in 2015 as a start-up itself that worked with many aspiring startup founders, partners, mentors and helped them accelerate their businesses to new heights. It devised new ways of working and implemented effective strategies that helped business grow at a steady pace.

Read more »

Vunk ja Partnerlus.

Pikemalt nüüd ka meie uuest üleskutsest, kuhu erinevalt eelmistest aastatest ootame juba töötava äriideega start-uppe. Meie ülimaks eesmärgiks on luua partnerlusi, et ühiselt innovaatilisi ideid edasi arendada ja pakkuda kliendile uut väärtust.
Read more »

Older articles